NIEUW! De nieuwe app is uit!

Als een rabbi nadenken over Gods woord

Op zoek, onderzoeken en ontdekken hoe God ons in zijn woord toespreekt.

Giften

De app, abonnement van SounCloud, je appbeheer van Google en Android zijn zaken die geld kosten, ik doe dat met liefde, maar de kosten lopen wel op. Eens per jaar houd ik een collecte. Ik vraag dan om een klein bedrag, zodat we deze missionaire app – want dat is hij inmiddels wel geworden – samen kunnen dragen. Gaaf dat dit jaarlijks ook lukt en dat de kosten dan gedekt kunnen worden. Daar ben ik super blij mee.

Dus giften zijn van harte welkom om het werk van de podcast te kunnen blijven doen. De giften gaan via AZAR-Missiefonds en dit is een stichting voor missionaire doeleinden met een ANBI status, dus je giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Stichting AZAR
Rek nr.: NL63 RABO 0118 5944 19
T.N.V. Bijbelsdagboek app (dit laatste is van belang anders wordt het een algemene gift)

Bij deze hartelijk dank voor uw gift, en veel luister plezier bij de podcast van het Bijbelsdagboek 3.0